Ogólne zasady wypożyczania obrazów

Wypożyczanie obrazów firmom / osobom prawnym

WSTĘP

1. Ogólne zasady wypożyczania obrazów zawierają opis korzystania z
usługi, która skierowana jest tylko i wyłącznie dla firm / osób prawnych
(zwanych dalej: „Klientami”).
2. Niniejsze zasady nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale mają wyłącznie charakter informacyjny.
3. Wszystkie oferowane obrazy są własnością Anny Polońskiej (zwanej
dalej: „Właścicielką”).
4. Wypożyczanie obrazów możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru dzieł z Właścicielką.
5. Cena za wypożyczenie obrazu jest ustalana indywidualnie przez
Właścicielkę z potencjalnym Klientem i przesyłana mu drogą
elektroniczną. Cena zależy od ilości wypożyczonych prac oraz ich formatu.

ZASADY WYPOŻYCZANIA OBRAZÓW

1. Klient może wypożyczać:
a. osobiście od Właścicielki
b. zamawiając usługę u Właścicielki przez telefon lub Internet – dowóz
zamówienia przez firmę kurierską (koszt przesyłek kurierskich ponosi
Klient).
2. Przy wypożyczeniu Klient jest obowiązany okazać Właścicielce wypis z rejestru firmy oraz dokument tożsamości. Na podstawie okazanych
dokumentów sporządzona zostanie umowa zawierająca warunki
korzystania z usługi.
3. Usługa może być zrealizowana po uprzednim przesłaniu Właścicielce
(zwrotnej) kaucji na konto.
4. Właścicielka obrazów zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z
klientem bez podania przyczyny.
5. Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny obrazu. Jeżeli stan wzbudza wątpliwości powinien zgłoście ten fakt przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy tego nie zrobi Strony przyjmują, że obraz jest w stanie ogólnym dobrym i za ewentualne uszkodzenia przy zwrocie obciążony zostanie Klient.
6. Wypożyczający od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu
odpowiada za zniszczenia i stan techniczny obrazu. Jeżeli obraz zostanie uszkodzony lub zniszczony wypożyczający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zniszczony obraz według cennika Właścicielki.
7. Kaucja podlega zwrotowi w chwili terminowego zwrotu obrazu, którego stan i autentyczność nie wzbudza wątpliwości Właścicielki. W przypadku utraty lub uszkodzenia obrazu, kaucja przechodzi na Właścicielkę dzieła. Z kaucji może być potrącona opłata za przetrzymanie obrazu jako opłata dodatkowa.
8. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia obrazów do
transportu.

ZASADY WYPOŻYCZENIA ORAZ DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

1. Obraz dostarczony przez firmę kurierską Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy nie posiada ewentualnych uszkodzeń. Jeśli jego stan wzbudza wątpliwość należy sporządzić protokół.
2. Dostępne formy płatności:
a. gotówka – przy odbieraniu obrazu w pracowni lub w innym ustalonym wspólnie z Właścicielką miejscu.
b. przelew na konto:  Anna Polońska, numer konta: 18 1160 2202 0000 0002 2790 9740, IBAN: PL 18 1160 2202 0000 0002 2790 9740, Bank Millennium SA;

– obraz wysłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie od 2-7 dni, chyba, że strony ustalą inaczej.

4. Wypożyczający ustala z Właścicielką dostępność, czas i miejsce
dostawy obrazu.
5. Anna Polońska zastrzega sobie prawo do nie wykonania dostawy
zamówionych obrazów w następujących przypadkach:
a. gdy Klient ma na swoim koncie obrazy przetrzymywane lub
nieuregulowane płatności związane z wypożyczeniem obrazów.
b. gdy wybrany obraz nie jest aktualnie dostępny
c. bez podania przyczyny. np. gdy ustali, że Klient nie jest godny zaufania.

ZASADY ZWROTU OBRAZÓW

1. Możliwości zwrotu obrazu:
a. osobiście, po ustaleniu z Właścicielką terminu zwrotu
b. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Zwrotu dokonuje się przekazując obraz jego Właścicielce lub osobie
przez nią wyznaczonej lub kurierowi.
3. Koszt zwrotu obrazu ponosi Klient.
4. Przed zwrotem obrazu należy skontaktować się z Właścicielką drogą
elektroniczną na adres email: art@annapolonska.com lub telefonicznie pod nr tel.: 514 424 143.
6. Jeżeli Klient nie zwróci obrazu po upływie wyznaczonego terminu,
automatycznie zostanie naliczona dopłata w wysokości kosztu
wypożyczenia za następny miesiąc kalendarzowy.
Właściciel obrazów zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wypożyczania obrazów.
1.W przypadku zmiany zasad wypożyczania obrazów Właścicielka ma
prawo poinformować o tym swoich klientów w formie telefonicznej lub
drogą elektroniczną, nie wpływają one jednak na trwające umowy.
2. Wszelkie prawa i warunki wypożyczenia obrazu zawarte będą w umowie pomiędzy klientem a właścicielką prac, Anną Polońską.

Przykładowy cennik wypożyczenia obrazów:

Ceny wypożyczenia obrazu za jeden miesiąc kalendarzowy

Ilość / format cena
1szt., format 100×120 cm – 130 zł
1szt., format 100×80 cm  – `120 zł
1szt., format mniejszy niż 100×80 cm  – 115 zł

Koszt przesłania obrazów za pośrednictwem firmy kurierskiej (na terenie Polski):  39 zł.

PROMOCJA

1 szt., format dowolny = 95zł miesięcznie

Wypożyczenie obrazu (bez względu na format) wynosi 95 zł miesięcznie. Promocja trwa do odwołania.

  • Brak produktów w koszyku.